OPPO zaprezentowało podczas CIIDE nowe projekty koncepcyjne