OPPO i 24/7Communication poszerzają zespoły projektowe – dołączają Robert Sierpiński i Damian Grabiński