OPPO sprawdziło jak pandemia wpłynęła na wzajemne kontakty młodych Polaków