OPPO zapowiada uruchomienie trzech inicjatyw mających na celu tworzenie nowego ekosystemu inteligentnych usług